«Το κέντρο του Κόσμου έχει μετατοπιστεί προς Ανατολάς και προς εκεί πρέπει και η Ορθοδοξία να στρέψει την προσοχή και την ιεραποστολική δράση της για να κάνει πράξη την Οικουμενικότητα την οποία διατρανώνουμε όταν ψάλλουμε
“Εις πάσαν την γην εξήλθε ο φθόγγος αυτών…».

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κορέας κ. Αμβρόσιος

Ίερὰ Μητρόπολις
N. Ζηλανδίας

Ἱδρύθη τό ἔτος 1970 δι’ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, εἰς ἥν ὑπήγετο ἕως τότε. Περιλαμβάνει τήν Ν. Ζηλανδίαν, τάς νήσους τοῦ Νοτίου καί Νοτιοανατολικοῦ Εἰρηνικοῦ Fiji, Tonga καί Samoa μετά τῶν περί αὐτάς μικροτέρων νησιωτικῶν συμπλεγμάτων …

Ίερὰ Μητρόπολις
Χόνγκ-Κόνγκ

Ἱδρύθη τό ἔτος 1996 δι’ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς μέχρι τότε Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας καί ἀνεγνωρίσθη τό αὐτό ἔτος ὑπό τοῦ Κυβερνήσεως τοῦ Χόνγκ Κόνγκ. Περιλαμβάνει τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τῆς Κίνας, τό Μακάο, τήν Ταϊβάν, τάς Φιλιππίνας, τό Βιετνάμ, τήν Καμπότζην, τό Λάος …

Ίερὰ Μητρόπολις
Κορέας

Ἱδρύθη διά Πράξεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2004 ἐντός τῶν ὁρίων τῆς μέχρι τότε «Ἐξαρχίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Κορέᾳ», ἥτις ὑπήγετο εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας. Περιλαμβάνει τήν Κορέαν, Νότιον καί Βόρειον, καί τήν Ἰαπωνίαν.

Ίερὰ Μητρόπολις
Σιγκαπούρης

Ἱδρύθη διά Πράξεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν συνεδρίαν τῆς 9ης Ἰανουαρίου 2008, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ. Περιλαμβάνει τήν Σιγκαπούρην, τήν Ἰνδονησίαν, τήν Μαλαισίαν, τό Μπρουνέϊ, τό Τιμόρ, τάς Μαλδίβας …

Εγγραφείτε στο Νewsletter & στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ»