Καταθέσεις Δωρεών

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 040/296124-56
IBAN:  GR6001100400000004029612456

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 473-002101-099272
IBAN: GR8901404730473002101099272


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

SWIFT CODE: ANZBNZ22
BANK ADDRESS: Ground Floor, 170-186 Featherston Street, 6011 Wellington
ACCOUNT NUMBER: 06 0501 0278019 00
BENEFICIARY: Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Archdiocese of NZ Property Trust
METROPOLIS ADDRESS: 365 Broadway, 6022 Miramar Wellington New Zealand
TELEPHONE: +64  4 3888824


ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:   ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΟΡΕΑΣ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

WOORI BANK

SWIFT CODE: HVBKKRSEXXX
BANK ADDRESS: 17, WORLD CUP BUK-RO 60-GILL, MAPO-GU, SEOUL, KOREA
ACCOUNT NUMBER: 077-043247-13-601
BENEFICIARY: ORTHODOX METROPOLIS OF KOREA
METROPOLIS ADDRESS: 43, MAPO-DAERO 18-GIL, MAPO-GU, SEOUL, KOREA
TELEPHONE: +82-2-362-6371

* Oι δωρεές εκπίπτουν της φορολογίας

Καταθέσεις Δωρεών

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 040/296124-56
IBAN:  GR6001100400000004029612456

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 473-002101-099272
IBAN: GR8901404730473002101099272

* Oι δωρεές εκπίπτουν της φορολογίας