Καταθέσεις Δωρεών

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 040/296124-56
IBAN:  GR6001100400000004029612456

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 473-002101-099272
IBAN: GR8901404730473002101099272

* Oι δωρεές εκπίπτουν της φορολογίας

Καταθέσεις Δωρεών

Εθνική Τράπεζα

Αριθμός Λογαριασμού: 040/296124-56
IBAN:  GR6001100400000004029612456

Alpha Bank

Αριθμός Λογαριασμού: 473-002101-099272
IBAN: GR8901404730473002101099272

* Oι δωρεές εκπίπτουν της φορολογίας