Φιλανθρωπικά προγράμματα

Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς καί Σιγκαπούρης καί Νοτίου Ἀσίας ἔχουν δημιουργήσει, ἐπιβλέπουν καί συντηροῦν τά ἑξῆς φιλανθρωπικά προγράμματα:

8 Ἰατρεῖα στήν Δυτική Βεγγάλη τῆς Ἰνδίας.

1 Κλινική στό νησί Νίας τῆς Σουμάτρας. • 1 Νοσοκομεῖο τό Μεντάν τ ῆ ς Σουμάτρας.

1 Ὀδοντιατρεῖο στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.

1 Ὀρφανοτροφεῖο μέ 114 κορίτσια στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.

1 Ὀρφανοτροφεῖο μέ 34 ἀγόρια στήν Καλκούτα τῆς Ἰνδίας.

2 Οἰκοτροφεῖα γιά ἄπορα παιδιά στό Μεντάν καί τήν Σινγκαράγια τῆς Ἰνδονησίας (60 ἀγόρια καί κορίτσια).

8 Νηπιαγωγ εῖ α στ ήν Ἰνδί α, τ ήν Ἰνδονησία καί τίς Φιλιππῖνες.

10 Δημοτικά Σχολεῖα στήν Ἰνδία καί τήν Ἰνδονησία.

2 Γυμνάσια στήν Ἰνδονησία.

2 Τεχνικές Σχολές στήν Ἰνδία καί τήν Ἰνδονησία.

1 Ἀνωτάτη Ἀκαδημία μέ δύο Τμήματα Πληροφορικῆ ς καί Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων στήν Ἰνδονησία.

1 Θεολογικό Σεμινάριο στό Μεντάν τῆς Ἰνδονησίας ὅπου διδάσκεται καί ἡ Ἑλληνική γλῶσσα.

Ἀναπτύσσονται Προγράμματα:

– Οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως σέ ἀπόρους,

– ἑβδομαδιαῖας διανομῆς τροφίμων, ἰματισμοῦ, εἰδῶν προσωπικῆς ὑγιεινῆς καί φαρμάκων,

– διανομῆς σχολικῶν εἰδῶν καί σχολικῶν βιβλίων σέ ἄπορα παιδιά κ α ί ἐκπαιδευτική ὑποστήριξη σέ ἀναλφάβητους,

– κατασκευῆς οἰκιῶν γιά οἰκογένειες πού ἐπλήγησαν ἀπό θεομηνίες,

– ψυχολογικῆς καί ὑλικῆς ὑποστηρίξεως σ έ κακοποιημένες γυναῖκες καί ἐγκαταλελειμμένα παιδιά,

– γεωτρήσεις σέ ὑποβαθμισμένες περιοχές γιά τήν ἐξασφάλιση ποσίμου ὕδατος.

Οἱ Ἱερές Μητροπόλεις εἶναι ὑπεύθυνες γιά τήν συντήρηση, τόν ἐξοπλισμό καί τήν λειτουργία τῶν Ἱδρυμάτων καί τῶν Προγραμμάτων καθώς καί γιά τήν μισθοδοσία τοῦ Προσωπικοῦ. Τό ἐτήσιο κόστος ὅλων τῶν ἱεραποστολικῶν καί φιλανθρωπικῶν προγραμμάτων ἀγγίζει τά 750.000 εὐρώ. Τό ὅλο ἔργο στηρίζεται στίς δωρεές ἀνθρώπων πού ἀγαποῦν τήν Ἱεραποστολή, ἀφοῦ καί οἱ δύο Μητροπόλεις στεροῦνται οἰκονομικῶν πόρων καί περιουσιακῶν στοιχείων!

Στίς δύο Μητροπόλεις λειτουργοῦν 50 Ὀρθόδοξες Κοινότητες, ὅπου διακονοῦν 32 Κληρικοί.

Λειτουργοῦν ἀκόμη δύο Ἱερές Μονές, μία στό Μασμπάντε, Φιλιππῖνες καί μία στό Μεντάν, Σουμάτρα, Ἰνδονησία.

Πηγή: