ΣΚΟΠΟΙ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

α) Η ενίσχυση του πολυμερούς πνευματικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και φιλανθρωπικού εργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πο΄υ ασκεί στην Άπω Ανατολή γενικά και ειδικότερα με την ενίσχυση του Ιεραποστολικού Οργανισμού του οικουμενικού Πατριαρχείου με την επωνυμία “Ecumenical Patriarchate Orthodox Eastern Mission”.

β) Η ενίσχυση των Ορθοδόξων εκκλησιαστικών Κοινοτήτων των χωρών της Άπω Ανατολής, που υπάγονται στη δικαιοδοσία του του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ποιμαίνονται από τον αρμόδιο Έξαρχο του Οικουμενικού Πατριάρχη.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΦΕΚ τ.β′ , 457, 1989

Χάρτης Άπω Ανατολής

Οι 222 Νεομάρτυρες του Πεκίνου της Κίνας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2023-2026

Πρόεδρος:

Σωτήριος Δεσπότης
Καθηγητής
Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Α’ Ἀντιπρόεδρος:

Λουκάς Καρράς
Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος

Β’ Ἀντιπρόεδρος:

Γεώργιος Δημόπουλος
Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας

Γενικός Γραμματέας

Βασίλειος Μπίρτσας
Υπάλληλος ΝΠΔΔ

Ταμίας:

Ποτίτσα (Παναγιώτα) Δρογκάρη
Δημόσιος Υπάλληλος

Μέλη:

Δημήτριος Αθανασίου

Παρασκευάς Κουτσοβίτης

Νεκτάριος Λαβούτας

Εμμανουήλ Μουστάκας

Λεωνίδας Σαφαρίκας

Αλέξανδρος Σπύρογλου

Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή:

Χαρίκλεια Ρωξάνη

..

Μαρία Φύτρου

..