ΣΚΟΠΟΙ

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:

α) Η ενίσχυση του πολυμερούς πνευματικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και φιλανθρωπικού εργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πο΄υ ασκεί στην Άπω Ανατολή γενικά και ειδικότερα με την ενίσχυση του Ιεραποστολικού Οργανισμού του οικουμενικού Πατριαρχείου με την επωνυμία “Ecumenical Patriarchate Orthodox Eastern Mission”.

β) Η ενίσχυση των Ορθοδόξων εκκλησιαστικών Κοινοτήτων των χωρών της Άπω Ανατολής, που υπάγονται στη δικαιοδοσία του του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ποιμαίνονται από τον αρμόδιο Έξαρχο του Οικουμενικού Πατριάρχη.

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΦΕΚ τ.β′ , 457, 1989

Χάρτης Άπω Ανατολής

Οι 222 Νεομάρτυρες του Πεκίνου της Κίνας

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:

Σωτήριος Δεσπότης
Καθηγητής
Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Α’ Ἀντιπρόεδρος:

Λουκάς Καρράς
Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος

Β’ Ἀντιπρόεδρος:

Γεώργιος Αντωνάκης
Ιατρός

Γεν. Γραμματεύς:

Βασίλειος Μπίρτσας
Υπάλληλος ΝΠΔΔ

Ταμίας:

Μαρία Μαρσέλου
Συνταξιούχος Ιδίωτ. Υπάλληλος

Μέλη:

Χρυσάνθη Χαλκιοπούλου
Συνταξιούχος Δημοσίου

Νεκτάριος Λαβούτας
Συνταξιούχος

Δημήτριος Κάρμας
Λυκειάρχης – Καθ. Μαθηματικών

Γεώργιος Δημόπουλος
Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας

Χαρίκλεια Ρωξάνη
Οικονομολόγος

Μαρία Φύτρου
Τεχνικός Έργων Σιβιτανιδείου Σχολής

Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή:

Παναγιώτα Δρογκάρη
Δημόσιος Υπάλληλος

Αλέξιος Πλιάκος
Μαθηματικός, Ερευνητής