Ἱδρύθη διά Πράξεως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν συνεδρίαν τῆς 9ης Ἰανουαρίου 2008, ἐξ ἀποσπάσεως ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ. Περιλαμβάνει τήν Σιγκαπούρην, τήν Ἰνδονησίαν, τήν Μαλαισίαν, τό Μπρουνέϊ, τό Τιμόρ, τάς Μαλδίβας, τό Μπαγκλαντές, τό Νεπάλ, τήν Ἰνδίαν, τό Πακιστάν, τήν Σρί Λάνκα, καί τό Ἀφγανιστάν.

Διοίκησις:
Ἕδρα ἐν Σιγκαπούρῃ.
Orthodox Metropolitanate of Singapore and South Asia.
Ταχ. διεύθυνσις:
896 Dunearn Road, 04-08 Sime Darby Centre
Singapore 589472
Τηλ. (0065) 31080257
E-mail: office@omsgsa.org
Web site: www.omsgsa.org

Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος:
Γραμματεύς: Μαρία Μακρῆ-Ho.
Εἰδικοί Σύμβουλοι: Ματθαῖος Auja, Ἰωάννης-Κέβιν Lee.

Μητροπολιτικόν Συμβούλιον:
Πρόεδρος ὁ Σεβ.Μητροπολίτης.
Μέλη: Ἀρχιμ. Δανιήλ Toyne, Πρωτ. Χρυσόστομος Manalu καί οἱ κ. Paul Bharat, Ἀνδρέας Γκόρος, Θεόδωρος Κωφίδης.

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Σιγκαπούρης:

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἰνδίας:

Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἰνδονησίας:
Πρωτ. Χρυσόστομος Manalu.

ΕΝΟΡΙΑΙ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ἱερός Καθεδρικός Ναός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου
Catholic Archdiocesan Education Centre (CAEC)
Ταχ. Διεύθυνσις: 2 Highland Road, Singapore 549102
Website: www.orthodoxchurch.sg
Email: cathedral@omsgsa.org

ΙΝΔΙΑ

Ἕδρα:

Μεταμόρφωσις Σωτῆρος Καλκούτας.
Greek Orthodox Church,
2A Library Rd., Kalighat Calcutta-700026, India.
Τηλ. (0091) 3324642997
Fax: (0091) 3324647170
Ἐφημέριος: Πρεσβ. Μώκιος Chakraborty.
Διάκονος: Μηνᾶς Charadas.
Περιοδεύοντες Ἱερεῖς: Πρεσβύτεροι Βίκτωρ Jana, Κωνσταντῖνος Kar καί Φίλιππος Mondal. Πρωτ. Ἀνδρέας Mondal.

Παρεκκλήσιον Προφήτου Ἠλιού Ἑλληνικοῦ Κοιμητηρίου.
Ἱστορικόν Ἑλληνικόν Κοιμητήριον τοῦ 18ου αἰῶνος.
Ἐξυπηρέτησις ἐκ περιτροπῆς.

Ἐνορίαι:

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νεκταρίου
Akhina
Ἐφημέριος: Πρεσβ.Δημήτριος Das.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Χαραλάμπους
Kaknan
Ἐφημέριος: Πρεσβ.Κωνσταντῖνος Kar.

Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου
Μodina

Ἱερός Ναός Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
Thakuranichak.
Ἐφημέριος: Πρεσβ. Πατάπιος Bhowmik

Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου
Narendrachak
Ἐφημέριος: Πρεσβ.Ἰάκωβος Samanta.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ
Arambag
Ἐφημέριος: Πρεσβ.Ἰάκωβος Samanta

Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου
Ghospur
Ἐφημέριος: Πρεσβ. Ἰάκωβος Samanta.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου
Damodarpur
Ἐφημέριος: Πρεσβ. Νεκτάριος Darjee.

Ἱερός Ναός Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης
Ghoradah
Πρεσβ. Βίκτωρ Jana.

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀνδρέου
Dirghagram
Πρεσβ. Μώκιος Chakraborty.

Ἱερός Ναός Εἰσοδίων Θεοτόκου
Bakeswar
Πρεσβ. Μώκιος Chakraborty.

Λειτουργοῦν δεκατρεῖς ἀκόμη Ὀρθόδοξες Κοινότητες μέ ὑπευθύνους κατηχητάς.
Ἐνορία Nadapur. Ὑπεύθυνος• Ἄγγελος Das.
Ἐνορία Parul. Ὑπεύθυνος• Βασίλειος Ghosh.
Ἐνορία Boramar. Ὑπεύθυνος• Ἰωάννης Samanta.
Ἐνορία Boluri. Ὑπεύθυνος• Ἀθανάσιος Ran.
Ἐνορία Damodarpur. Ὑπεύθυνος• Στέφανος Majhi.
Ἐνορία Kakdeep. Ὑπεύθυνος• Ματθαῖος Pandey.
Ἐνορία Falta. Ὑπεύθυνος• Παναγιώτης Bishoi.
Ἐνορία Tanrui. Ὑπεύθυνος• Χρῆστος Bhandai.
Ἐνορία Gamaria. Ὑπεύθυνος• Χρῆστος Das.
Ἐνορία Chouka. Ὑπεύθυνος• Σωκράτης Kar.
Ἐνορία Sukhchand Pur. Ὑπεύθυνος• Μαρία Bohwmik.
Ἐνορία Ghoshpur. Ὑπεύθυνος• π. Δημήτριος Samanta.
Ἐνορία Ghoradah. Ὑπεύθυνος• π. Βίκτωρ Jana.

Ἱεραποστολικόν Ἔργον
Περιλαμβάνει ποιμαντικάς ἐπισκέψεις, κατηχήσεις καί τέλεσιν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εἰς ὅλας τάς προαναφερομένας περιοχάς τῆς Δυτικῆς Βεγγάλης. Μεταφράζονται καί τυπώνονται Λειτουργικά καί πνευματικοῦ περιεχομένου βιβλία εἰς ὅλας τάς τοπικάς διαλέκτους. Πραγματοποιοῦνται Σεμινάρια διά τήν ἐπιμόρφωσιν τῶν Κληρικῶν καί Ἁγιογραφικές καί Κατηχητικές Συνάξεις διά τούς πιστούς καί τούς κατηχουμένους.

Φιλανθρωπικόν Ἔργον
Ὑπεύθυνη• Μοναχή Νεκταρία Παραδείση.

1. Ὀρφανοτροφεῖον θηλέων εἰς Bakeswar μέ 120 τροφίμους.

2. Ὀρφανοτροφεῖον Ἀρρένων εἰς Bakeswar μέ 29 τροφίμους.

3. 1 Ὀδοντιατρεῖον, 1 Ἰατρεῖον καί 1 Ὀφθαλμιατρεῖον εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ὀρφανοτροφείου Θηλέων.

4. 6 ἰατρεῖα εἰς διαφόρους περιοχάς(Καλιγκάτ, Νοιχατί, Ἀκίνα, Γκοσπούρ, Τακουρανιτσώκ καί Ντιλκαγκράμ), τά ὁποῖα παρέχουν δωρεάν ἰατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν.

5. 6 τετραθέσια Δημοτικά Σχολεῖα (Μοναχορπούρ, Ντιλκαγκράμ, Κανκάν, Τακουρανιτσώκ, Γκοραντά καί νέον Ἀγγλικόν Σχολεῖον «Ἅγιος Ἰγνάτιος» εἰς Μπεϊκγουέρ) μέ δωρεάν φοίτηση.

6. Τεχνική Σχολή διά τήν ἐπιμόρφωσιν ἀπόρων κορασίδων.

7. Οἰκοτροφεῖον καί Σχολή διά τυφλά παιδιά.

8. Καθημερινῶς διανομή πρωϊνοῦ εἰς 300 ἄπορα παιδιά.

9. Διανομή μεσημεριανοῦ γεύματος εἰς ἡλικιωμένους, ἀσθενεῖς καί ἀστέγους.

10. Διανομή τροφίμων, ρουχισμοῦ, φαρμάκων καί σχολικῶν εἰδῶν εἰς ἀναξιοπαθοῦντες.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ

Ἐνορίαι:
ΣΟΥΜΑΤΡΑ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, Medan.
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Kapiten Purba I, Simalingkar, Medan, Sumatera Utara, 20141.
Tel. 006261-8368-747
Fax: 0062-61-8366-119
Ε-mail: orthodox@medan.wasantara.net.id
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

2. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης, Medan
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Sembahe Baru, Tanjung Anom, Medan, Sumatera Utara.
Tel. 006261-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

3. Ἱερός Ναός Ἁγίας Εὐδοκίας, Hausisada-Sada
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Parmonangan, Hausisada-Sada, Tarutung, Sumatera Utara.
Tel. 006261-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Manalu.

4. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, Najambean
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Najambena, Najambean, Aek raja, North Sumatera.
Tel. 006261-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Manalu.

5. Ἱερός Ναός Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, Siparbue
Ταχ. διεύθυνσις:
Desa Siparbue, Horisan-Parmonangan, Tarutung, Sumatera Utara.
Tel. 006261-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἀθανάσιος Manalu.

6. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, Nias
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Yos Sudarso Km.4,5. Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara.
Tel. 006261-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

7. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης, Bawolato Nias
Ταχ. διεύθυνσις:
Hilifaosi, Bawolato, Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara.
Tel. 006261-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

8. Ἱερός Ναός Τιμίου Προδρόμου, Ramonia
Ταχ. διεύθυνσις:
Ramonia, Tanjung Beringin, Lubuk Pakam, North Sumatera.
Tel. 0062-61-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

9. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Nias Barat
Ταχ. διεύθυνσις:
Hiligeo, Lahomi, Nias Barat, North Sumatera.
Tel. 0062-61-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

10. Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἐφραίμ, Sumbul
Ταχ. διεύθυνσις:
Lae Rias, Sumbul, Sidingkalang, North Sumatera.
Tel. 0062-61-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

11. ­Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Pargambiran
Ταχ. διεύθυνσις:
Pargambiran, Sumbul, Sidingkalang, North Sumatera.
Tel. 0062-61-8368-747.
Ἐφημέριος: Πρωτοπρεσβύτερος Χρυσόστομος Manalu.

ΜΠΟΓΙΟΛΑΛΙ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΑΒΑ

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης, Boyolali.
Ταχ. διεύθυνσις:
Garen RT 01/04, Pandeyan, Ngemplak, Boyolali, Central Java.
Tel. 0062-818 259 811.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Μεθόδιος Sri Gunarjo.

2. Ἱερός Ναός Ἁγίων Κύριλλου καί Μεθοδίου, Boyolali.
Ταχ. διεύθυνσις:
Grasak, Kismoyoso, Ngemplak, Boyolali, Central Java.
Tel. 0062-818 259 811.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Μεθόδιος Sri Gunarjo.

3. Ἱερός Ναός Ἁγίου Φανουρίου, Boyolali.
Ταχ. διεύθυνσις:
Garen RT 01/04, Pandeyan, Ngemplak, Boyolali, Central Java.
Tel. 0062-818 259 811.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Μεθόδιος Sri Gunarjo.

4. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου, Boyolali.
Ταχ. διεύθυνσις:
Karang Sono, Manggung, Ngemplak, Boyolali, Central Java.
Tel. 0062-818 259 811.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Μεθόδιος Sri Gunarjo.

ΜΟΤΖΟΚΕΡΤΟ, EAST JAVA

1. Ἱερός Ναός Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος, Mojokerto.
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Muria Raya No.10, Wates, RT 003/RW 003, Mojokerto, 61 317, East Java.
Tel. 0062-8564 5150 855.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Τιμόθεος Joko Wumbarwibowo.

2. Ἱερός Ναός Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, Jember.
Ταχ. διεύθυνσις: Jalan Doho I No.2, Jember, East Java.
Tel. 0062-8564 5150 855.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Τιμόθεος Joko Wumbarwibowo.

3. Ἱερός Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Mojokerto.
Ταχ. διεύθυνσις:
Mojokerto, 61 317, East Java.
Tel. 0062-8564 5150 855.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Τιμόθεος Joko Wumbarwibowo.

ΣΟΥΡΑΜΠΑΓΙΑ, EAST JAVA

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Νικολάου, Surabaya.
Ταχ. διεύθυνσις: Perum Taman Pondok Indah Blok RX 2-3, Wiyung, Surabaya, East java.
Tel. 0062-8880 35 26 129.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Bambang.

2. Ἱερός Ναός Ἁγίου Δημητρίου, Mojokerto.
Ταχ. διεύθυνσις: Jalan Gatul V/7, Mojokerto 63 14, East Java.
Tel. 0062-8880 35 26 129.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ἰωάννης Bambang.

ΓΙΟΓΚΑΚΑΡΤΑ, CENTRAL JAVA

1. Ἱερός Ναός Ἁγίου Διονυσίου Ζακύνθου, Yogjakarta.
Ταχ. διεύθυνσις: Kricak Kidul, Yogjakarta 55242, Central Java.
Tel. 0062-274589881.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Λάζαρος Bambang Sucanto.

ΣΙΛΑΣΑΠ, CENTRAL JAVA

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Αἰκατερίνης, Cilacap.
Ταχ. διεύθυνσις: Jalan Bawean No.120/28, RT03/RW 01, Gunung Simping, Cilacap, Central Java 53 224.
Tel. 0062-818252542.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ματθαῖος Bambang Wahyu Budiharjo.

2. Ὀρθόδοξος Κοινότης Kawunganten.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Ματθαῖος Bambang Wahyu Budiharjo.

ΤΖΑΚΑΡΤΑ, INDONESIA

1. Ἱερός Ναός Ἐπιφανείων Χριστοῦ, Jakarta.
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Meriam Komplex Kodam, Kalimalang, Jakarta.
Tel. 0062-21-92804253.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Γαβριήλ Raul Rehatta.

ΜΠΑΛΙ, INDONESIA

1. Ἱερός Ναός Ἁγίων Πάντων, Singaraja, Bali.
Ταχ. διεύθυνσις:
Jln.Dewi Huma no.3, RT IV, Dusun, Bangkang, Desa Baktisrage, Singaraja, Bali, Alamat Surat: P.O.Box 325 Banyuasri, Singaraja 81116 Bali.
Tel. 0062-0362 31150.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Στέφανος Boik Nino.

2. Ὀρθόδοξος Κοινότης Denpasar, Bali.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Στέφανος Boik Nino.

3. Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Kupang, Timor.
Ἐφημέριος: Πρεσβύτερος Στέφανος Boik Nino.

ΣΟΛΟ, CENTRAL JAVA

1. Ἱερός Ναός Ἁγίας Τριάδας, Solo.
Ταχ. διεύθυνσις: Sumber Tranquilan Rt 02 Rw15 Solo, Central Java, 57100.
(Ὁ Ναός τελεῖ ὑπό κατάληψιν ἀπό τούς ROCOR).

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ

1. Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, Medan.
Ταχ. διεύθυνσις:
Jalan Sembahe Baru, Tanjung Anom, Pancur Batu, Deli Serdang, North Sumatera.
Ἡγουμένη: Μοναχή Ἁγνή.
Δόκ. Μοναχαί: 2.

Φιλανθρωπικόν ἔργον
ΣΧΟΛΕΙΑ

1. Ἁγία Σοφία, Orthodox School
(Kindergarten, Elementary School, Junior High School, Senior High School)
Jalan Sembahe Baru, Tanjung Anom, Pancur Batu, Deli Serdang
North Sumatera.

2. Ἅγιος Νικήτας, Orthodox School
(Kindergarten, Elementary School)
Jalan Tanjung Mulia, GG. Padi, LK. XVIII, Medan Deli, 20241
North Sumatera.

3. Ἅγιος Νικόλαος, Orthodox School
(Junior High School)
Jalan Yos Sudarso, KM. 4,1- Desa Hilihao, Gungung Sitoli
Nias-North Sumatera

4. Ἅγιος Παῦλος
Theological School
Jalan Kapiten Purba I, Simalingkar, Medan, 20141
North Sumatera.

5. Ἀκαδημία Πληροφορικῆς καί Διοικήσεως Ἐπιχειρήσεων
(Academy of Computers and Management)
Jalan Setia Budi No.20 A-D, Tanjung Sari, Medan
North Sumatera

ΜΠΟΓΙΟΛΑΛΙ

1. Ἁγία Σοφία
Orthodox Kindergarten
Boyolali. Karang Sono, Sunggingan, Boyolali, Central Java
Indonesia.

ΜΟΤΖΟΚΕΡΤΟ

1. Ἁγία Σοφία
Orthodox Kindergarten
Mojokerto. Jalan Gatul V/7, Mojokerto 613 14
East Java.

Οἰκοτροφεῖα

1. Οἰκοτροφεῖο Ἁγία Ἄννα.
Jalan Kapiten Purba I, Simalingkar, Medan, 20141, North Sumatera.
Οἰκότροφοι: 17.

2. Οἰκοτροφεῖο Ἁγία Σοφία.
Jalan Kapiten Purba I, Simalingkar, Medan, 20141, North Sumatera.
Οἰκότροφοι: 11.

3. Οἰκοτροφεῖο Ἅγιος Δημήτριος.
Jalan Kapiten Purba I, Simalingkar, Medan, 20141, North Sumatera.
Οἰκότροφοι: 15.

4. Οἰκοτροφεῖο Ἁγία Αἰκατερίνη.
Jalan Sembahe Baru, Tanjung Anom, Pancur Batu, Deli Serdang, North Sumatera.
Οἰκότροφοι: 25.

5. Οἰκοτροφεῖο Ἀπόστολος Θωμᾶς,
Singaraja, Bali.
Οἰκότροφοι: 30.

Νοσοκομεῖον

1. Νοσοκομεῖο «Θεοτόκος», Medan, Sumatera.
Jalan Kapiten Purba I, Simalingkar, Medan, 20141, North Sumatera.
Ἐπίσης, ἀναπτύσσονται προγράμματα οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως ἀπόρων, διανομῆς τροφίμων, ἐνδυμάτων καί φαρμάκων εἰς ἀπόρους οἰκογενείας. Χορήγησις ὑποτροφιῶν εἰς ὑποψηφίους κληρικούς.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ἱερός Ναός Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Lahore.
Ἐφημέριος: π.Ἰωάννης Tanveer.

Ὀρθόδοξος Κοινότης Wazirambad.
Ἐφημέριος: π.Ἰωάννης Tanveer.

Φιλανθρωπικόν ἔργον

Προγράμματα ἐπιμορφώσεως ἀναλφαβήτων καί ἀπόρων κορασίδων. Ὑλική καί ψυχολογική ὑποστήριξις εἰς κακοποιημένας γυναίκας καί παιδιά. Διανομή ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας εἰς πληγέντας ἀπό φυσικάς καταστροφάς. Διανομή ρουχισμοῦ, φαρμάκων καί εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης εἰς ἀπόρους οἰκογενείας. Ὑποτροφίες εἰς ἀπόρους μαθητάς.

ΜΑΛΑΙΣΙΑ

Ὀρθόδοξος Κοινότης Τιμίου Προδρόμου εἰς Κουάλα Λουμπούρ. Ἡ Θεία Λειτουργία τελεῖται τήν τελευταία Κυριακή ἑκάστου μηνός ὑπό τοῦ Ἀρχιμ.Δανιήλ Toyne.

Σημείωσις. Εἰς ἄλλας περιοχάς ἡ λατρευτική ἐξυπηρέτησις τῶν ὀρθοδόξων πραγματοποιεῖται ὑπό περιοδευόντων ἱερέων.

Πηγή: http://www.ec-patr.org/dioceses.php?lang=&id=97