«Οδοιπορικό»

Ορθοδόξου Ιεραποστολής στην Άπω Ανατολή

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο

Τεῦχος 71
Απρίλιος – Ιούνιος 2020

Τεῦχος 70
Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020

Τεῦχος 69
Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2019

Τεῦχος 68
Ιούλιος – Άυγουστος – Σεπτέμβριος 2019

Τεῦχος 67
Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2019

Τεῦχος 66
Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2019

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
2019

Τεῦχος 65
Ὀκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2018

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Ὀκτώβριος 2018

 Τεῦχος 64
Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2018

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

Πατριαρχικόν Ίδρυμα Ορθοδόξου Ιεραποστολής Άπω Ανατολής
Γουναροπούλου 3, 157 71 Ζωγράφου
Τηλ: 2107710732, Fax: 2107780541
e-mail: patriarch_idryma@otenet.gr

EKΔΟΤΗΣ – Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Δημόπουλος
Φιλελλήνων 4, 10557 Αθήνα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

diathlasis
AΙΟΛΟΥ 71,15354, ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 2106613813
e-mail: info@diathlasis.com.gr